środa, 25 maja 2016

Konstrukcja sztachetki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Konstrukcja ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachetki PVC na plot i furtę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz